Din varukorg är tom

 


Ginseng och Sexuell Förmåga

Enligt olika studier och undersökningar, har Ginseng visat sig vara effektivt vid behandling av impotens och lett till förbättring av den sexuella förmågan.

Ett forskarlag vid universitetet i Ulsan, Sydkorea, fann att erektion, sexuell njutning och tillfredsställelse i samband med samlag förbättrades kraftigt bland de som tog Ginseng regelbundet i adekvata kvantiteter. Resultatet presenterades i november 2002 i The Journal of Urology.

I jämförelse med andra örtprodukter, visade sig Ginseng vara en effektivare hjälp för de män med impotensproblem som ingick i undersökningen. Man kan anta att män med impotensproblem lättare kan få erektion och bibehålla densamma med hjälp av Ginseng.

Det finns flera skäl till att Ginseng förbättrar den sexuella förmågan hos män. Det viktigaste skälet är emellertid att de olika örter som ingår i Ginseng höjer produktionen av salpetersyra. Salpetersyra spelar en viktig roll i att vidga blodkärlen.

Den ökade halten av kväveoxid från endotelceller och perivaskulära nerver bidrar till att förbättra din sexuella förmåga mot en optimal nivå.

En del tror att Ginseng skapar hormonella förändringar i kroppen, vilket då skulle leda till ökad sexuell förmåga. Det är emellertid inte fallet, utan det är Ginsengs påverkan på det centrala nervsystemet och testikelvävnaderna som kan leda till förbättrad förmåga.

Det har visat sig att ginsenosider har mycket god verkan för att underlätta erektion, då de har en förmåga att öka blodgenomströmningen av penis svällkroppar. När Ginseng används för att förbättra den sexuella förmågan, kan även det centrala nervsystemet påverkas i en positiv riktning.

En nyligen genomförd studie pekar på att Ginseng minskar utsöndringen av prolaktin (ett hormon), vilket är en klar indikation på en påverkan på den främre hypofysen beroende på en ökad halt av kväveoxid.

Om stress och oro påverkar ditt sexliv, gör ett försök med Ginseng. Ökad vitalitet och sexlust hos både män och kvinnor är att förvänta. Det finns naturligtvis en anledning till att Ginseng är ett av de mest sålda örtpreparaten i USA i dag. Ett regelbundet intag kan förbättra såväl sexualdrift som förmåga.