Din varukorg är tom

 


Rosenrot, en sammanfattning av fördelarna

Vad, exakt, är Rosenrot?

Rosenrot, även känd som Golden Root eller Arctic Root, är en ört som har klassificerats av forskare som en adaptogen. En adaptogen definieras som en naturlig örtprodukt som ökar kroppens motståndskraft för påfrestningar, såsom trauma, ångest och kroppslig trötthet. I forna tider kallades de också restorativer eller föryngrande örter.

Även om adaptogener har funnits och använts i tusentals år i Italien och Kina, så gjorde man inga seriösa vetenskapliga studier förrän i slutet av 1940-talet.

Dr Nikolaj Lazarev definierade en adaptogen som ett medel som gör det möjligt för kroppen att anpassa sig för att motverka skadliga fysiska, kemiska eller biologiska faktorer. Adaptogener, som Rosenrot, anses av en del vara mycket bättre för kroppen än sina medicinska motsvarigheter.

 • Det finns några anledningar till att så är fallet:
 • Det finns i allmänhet inga biverkningar.
 • De är inte giftiga.
 • De producerar en reaktion i kroppen, såsom en ökning av motståndskraft mot flera faktorer innefattande fysiska, kemiska eller biologiska ämnen.
 • De har en normaliserande inverkan på fysiologin.

Vilka är fördelarna med Rosenrot?

På grund av hur Rosenrot fungerar, så har den förmågan att hjälpa den mänskliga kroppen återfå eller behålla ett antal viktiga funktioner. Vissa människor kallar det anti-åldrande narkotika, medan andra prisar dess fysiologiska fördelar.

Tester har gjorts som visar att Rosenrot kan åtgärda sexuella dysfunktioner och kan hjälpa till att bygga upp uthållighet. Det finns många anledningar till att folk tar Rosenrot, och några av dessa är:

 • Förbättring av fysisk uthållighet.
 • För att bekämpa trötthet.
 • För att förebygga ångest.
 • För att förbättra sexuell aktivitet.
 • Förebygga åldrandet och sjukdomar förknippade med den.
 • Som förebyggande av depression.
 • För att förbättra sömnmönster.
 • För att minska stress.
 • För att förkorta återhämtningstiden efter träning.
 • Bidra till att förbättra minne och koncentrationsfärdigheter.

Detta är bara en handfull saker som Rosenrot har visat sig hjälpa till med.

Hur fungerar Rosenrot?

Det hjälper att komma ihåg att våra kroppar är en komplicerad mekanism som är fylld med många olika typer av celler, molekyler och cellulära reaktioner. Celler behöver en viss mängd energi för att klara av de dagliga sysslor som de behöver utföra.

Denna energi kommer från molekyler som kallas adenosintrifosfat (ATP) och kreatinfosfat (CP). Dessa molekyler transporterar och frigöra den energi som finns lagrad. Om det finns tillräckligt med energi lagrat i molekylerna för att möta cellernas behov, så kan kroppen återhämta sig.

Om det av någon anledning inte finns tillräckligt med energi för att molekylerna ska kunna fungera korrekt, då är kroppen oförmögen att fungera normalt. Det är då som saker börjar gå fel. Tänk på när en klättrare klättrar uppför ett berg. Ju högre upp de kommer desto tunnare blir luften. När luften blir tunnare, känner kroppen inte hur den ska anpassa sig och allt blir svårare, från att gå till att ens andas. Kroppen har inte förmågan att snabbt anpassa sig till den tunna atmosfären och cellerna börjar sakta dö på grund av syrebrist. Samma sak händer i våra kroppar. När vi har tillräckligt med luft och energi i molekylerna, kan vi fungera normalt. Om molekylerna inte skapar tillräckligt med energi så att cellerna kan arbeta, då är det som om vi sakta går upp för ett stort berg, våra kroppar blir oförmögna att anpassa sig till förändringar eller påfrestningar.

Vilka tester har gjorts?

Sedan 1965 har omfattande tester gjorts för att se vad Rosenrot verkligen kan göra. Forskare strävade efter att separera myter från fakta och blev mycket förvånade när de upptäckte att legenden om örten visade sig stämma.

En studie startade i laboratoriet vid Katholieke Universiteit Leuven i Belgien. Under fyra veckor gjordes en förprogrammerad placebokontrollerad slumpmässig blindstudie. Deltagarna i studien testades för hastighet av rörelseförmågan i kroppsdelarna, fonetisk och visuell reaktionstid, förmågan att upprätthålla uppmärksamhet, kraft- och uthållighetskapacitet. Hälften av deltagarna fick Rosenrot i fyra veckor, den andra hälften fick placebo.

Fyra veckor senare testades deltagarna igen, och, anmärkningsvärt var att alla de som tog Rosenrot visade en förbättring i samtliga tester. Forskarnas slutsats blev därmed att intaget av Rosenrot kan förbättra uthålligheten och ansträngningskapaciteten.

Rosenrot har också visat sig hjälpa endokrina, eller hormoniella problem hos kvinnor. Fyrtio kvinnor som lider av amenorré, eller frånvaro av menstruation fick Rosenrot två gånger dagligen under två veckors tid. Hos några av kvinnorna upprepades processen två eller tre gånger, vilket ökade den totala tid de tog örten allt från två till sex veckor. Otroligt nog, återställdes en normal menstruation hos tjugofem av de fyrtio kvinnorna. Elva av dessa kvinnor, som alla hade haft problem att bli gravida blev också gravida.

Rosenrots förmåga att tillfälligt öka uppmärksamheten och vakenheten studerades hos 53 friska försökspersoner och 412 patienter som led av trötthetssyndrom och en allmän brist på energi. Bland deras klagomål fanns trötthet, minskad arbetsförmåga, svårt att somna, dålig aptit, irritabilitet och ofta huvudvärk. Behandling med Rosenrot varierade från 10 dagar till 4 månader. Över 64% av de behandlade svarade positivt på behandlingen.

I ett annat experiment, där forskarna försökt bevisa eller motbevisa de fördelar Rosenrot har för sexuella dysfunktioner, fick 35 män örten. Försökspersonerna fick mellan 150-200 milligram rot per dag under en tre månaders tid. Tjugosex av trettiofem män rapporterade en avsevärd förbättring av deras sexuella funktion. Våra förfäder visste hur man överlever i hårda och ständigt föränderliga landskap, och de visste verkligen vad de gjorde när de började använda Rosenrot som läkemedel.

Sedan vetenskapen har förbättrats, har fortsatta tester gjorts om roten och den fortsätter att överraska forskare i vad den kan hjälpa till med. Från att minska stress och bekämpa depression och ångest till att hjälpa till med sexuella och fysiska dysfunktioner är Rosenrot verkligen en underbar all-round-ört.