Din varukorg är tom

 


Rosenrot och Fysisk uthållighet

Rosenrot är en adaptogen. Vetenskapsman beskriver en adaptogen som en naturlig örtprodukt som har förmågan att öka kroppens motståndskraft mot påfrestningar såsom trauma, ångest och trötthet. Historiker känner till dem som föryngrande örter.

Rosenrot har använts i århundraden i Östeuropa, Skandinavien och Asien. Rosenrot användes av forntida kulturer för att lösa en mängd olika problem:

  • Ökad fysisk uthållighet, och produktivitet.
  • Resistens mot hög höjdsjuka.
  • Lindra Trötthet.
  • Mild depression.
  • Förebyggande av anemi.
  • Impotens och matsmältningsbesvär.
  • Infektioner och störningar i det centrala nervsystemet.

Studier har gjorts på örten sedan 1960-talet men den har förblivit i stort sett okänd för de flesta av de västra delarna av världen tills helt nyligen. En av de teorier som finns om västerlänningars okunskap är att den forskning som finns publicerad är mestadels på slaviska och skandinaviska språk.

Vikingarna i Skandinavien tog örten enligt sin folktro för att öka sin uthållighet och styrka. Det var på grund av dessa historier som forskarna beslutade sig för att genomföra tester för att se om örten verkade så som sagts.

En studie startade i laboratoriet vid Katholieke Universiteit Leuven i Belgien. Under fyra veckor gjordes en förprogrammerad placebokontrollerad slumpmässig blindstudie. Deltagarna i studien testades för hastighet av rörelseförmågan i kroppsdelarna, fonetisk och visuell reaktionstid, förmågan att upprätthålla uppmärksamhet, kraft- och uthållighetskapacitet. Hälften av deltagarna fick Rosenrot i fyra veckor, den andra hälften fick placebo. Fyra veckor senare testades deltagarna igen, och, anmärkningsvärt var att alla de som tog Rosenrot visade en förbättring i samtliga tester. Forskarnas slutsats blev därmed att intaget av Rosenrot kan förbättra uthålligheten och ansträngningskapaciteten.

Andra studier som har gjorts har visat att Rosenrot kan avsevärt förkorta återhämtningstiden mellan efter motion. I en särskild studie, ökades arbetsförmågan med nio procent, och efter det att arbetet utförts så minskade pulsen snabbare än normalt.

Rosenrot har också getts till skidskytteutövare och har visat sig signifikant öka skyttens skärpa, minskar armskakningar och ger bättre samordning totalt sett.

Men hur fungerar Rosenrot egentligen? Forskare utvärderar fortfarande exakt hur örten kan hjälpa till med så många olika problem. En sak de har upptäckt är hur Rosenrot höjer energinivån i våra celler och kan därmed bidra till att bota en mängd problem.

Den mänskliga kroppen är en komplex blandning av molekyler och celler, var och en har sin specifika uppgift att utföra för att hålla kroppen i trim. Celler lagrar sin energi i molekyler, som transporterar och frigör den energi som behövs. Om det inte finns tillräckligt med energi för att möta kroppens behov, hypoxi, eller bristande syresättning i blodet uppstår, kan många olika problem uppstå.

Det är viktigt att notera att även om vissa av våra förfäder var extremt förtjusta i vissa av sina huskurer, så visste de vad de gjorde. Upptäckten att Rosenrot verkligen kan göra allt det som utlovats och mer är ett bevis på detta.