Din varukorg är tom

 


Vitlökskapslar - blodtrycket kan sänkas med vitlök

Några tecken på högt blodtryck är blödning i näsan, ont i huvudet eller matthet. Det har konstaterats att det inte finns en specifik orsak till högt blodtryck och det är ofta nämnt som grundläggande eller primär hypertoni.

Ett antal faktorer kan leda till högt blodtryck och dessa faktorer är följande:

  • Ärftlighet: Det har konstaterats att du kan ärva hypertoni från dina föräldrar eller från någon i familjen.
  • Övervikt kan ge högt blodtryck.
  • Otillräcklig fysisk aktivitet kan utveckla högt blodtryck.

Det finns också människor som lider av sekundär hypertoni som orsakas av användningen av vissa läkemedel, bristande sköldkörtelfunktion, störningar av hormoner, njursjukdom, etc.

Du kan bli av med eller hålla högt blodtryck i schack genom att använda naturmedel. Det har sagts att vitlök har egenskaper som kan bidra till att minska högt blodtryck eller hypertoni.

Man ska givetvis kontakta läkare om man misstänker att man lider av högt blodtryck och i samråd med honom/henne vidta de åtgärder som krävs i form av medicinering etc. Om man inte vidtar nödvändiga åtgärder för att kontrollera sitt blodtryck kan det vara mycket riskabelt och livshotande.

Forskning bedrevs av ett team för att sänka högt blodtryck med hjälp av vitlök. Sju personer fick vitlök och efter en tid fann man att tre personer som deltog fick en sänkning av det systoliska (det övre) blodtrycket och fyra människor fick det diastoliska (i hjärtats vilofas) blodtrycket sänkt. Efter undersökningens slut konstaterades att de människor inte har så allvarligt högt blodtryck kan få hjälp genom att ta ett tillskott av vitlök.

Visste du att vitlök innehåller en liten mängd germanium och selen? Germanium sägs ha förmågan att minska koaguleringen av blodet och att sänka blodtrycket på en person till det normala. Man tror även att germanium kan stoppa utvecklingen av vissa former av cancer hos människor.